Scarabientje

Dit jaar wordt het clubblad van Scarabee, het Scarabientje, verzorgd door Els van der Hoorn, Irma van der Knijff en Nils de Vries.

Geertrui Osterkamp zorgt er bij elke editie voor dat de losse bladzijden bij elkaar worden geniet.  Ruud van Geene is de drukker van ons clubblad.

De redactie kan het natuurlijk niet alleen! Daarom roepen zij je op leuke (wedstrijd)verslagen en andere wetenswaardigheden in te sturen.

De kopij stuur je naar scarabientje@volleybalscarabee.nl