disclaimer

De informatie welke op deze website door Volleybalvereniging Scarabee word getoond is met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Volleybalvereniging Scarabee verstrekt door middel van deze website louter informatie over de activiteiten die door Volleybalvereniging Scarabee worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Volleybalvereniging Scarabee aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel niet goed functioneren van deze website. Wij aanvaarden op generlei manier aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie.

Hoewel wij echt alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Volleybalvereniging Scarabee niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Mogelijke verwijzingen van ons naar websites die niet door Volleybalvereniging Scarabee worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Volleybalvereniging Scarabee is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt. Toch kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze sites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Volleybalvereniging Scarabee worden onderhouden wordt afgewezen.