Corona maatregelen

Corona maatregelen Volleybalvereniging Scarabee (versie 1/10/2020)

Maatregelen voor spelers, trainers, coaches, scheidsrechters en tellers:

·         Gezond verstand gebruiken staat voorop! Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

·         Als je positief getest bent en/of als je huisgenoot in nauw contact bent geweest met een COVID-19 patiënt blijf je thuis. Daarnaast blijf je minimaal 10 dagen thuis als in een oranje gebied bent geweest. 

·         Neem de veiligheids- en hygiëneregels in de sporthal in acht. Volg de looproutes en instructies.

·         Tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten.

·         Tijdens rustmomenten en na afloop van het sporten dienen sporters van 18+ afstand tot elkaar te houden. Dus ook in de kleedkamer.

·         In de kleedkamers zijn maximaal zes personen tegelijk aanwezig (douchen is toegestaan). Zijn er zes personen in de kleedkamer? Dan wacht je even.

·         Kom waar mogelijk al omgekleed naar de sporthal en douche thuis als dat kan. Niet verplicht, maar wel een veilige keuze.

·         Zingen en uitbundig schreeuwen is niet toegestaan.

·         Blijf zoveel mogelijk bij je eigen team in de buurt en ga niet onnodig door de sporthal lopen.

·         Na de training of wedstrijd worden ballen gereinigd door het desbetreffende team. Materiaal is hiervoor aanwezig. Stop daarom vijf minuten eerder met trainen, zodat er voldoende tijd is om de materialen te reinigen.

·         Zorg ervoor dat je 10 minuten voordat jouw training begint aanwezig en/of omgekleed bent. Wacht naast jouw veld in de hoek van de sporthal. Zo voorkomen we op wisselmomenten drukte in de kleedkamers.

·         Verlaat na de training direct de zaal (indien mogelijk i.v.m. restricties kleedkamers).

·         Vanaf 13 jaar moeten personen uit meer dan een huishouden een mondkapje dragen voor het reizen naar uitwedstrijden in dezelfde auto.

Maatregelen voor de horeca:

De sportkantine bij de Vlinder is voorlopig gesloten. 

Maatregelen voor toeschouwers:

Toeschouwers zijn op dit moment niet toegestaan. Alleen het team, de coach en bij jeugdteams t/m 17 jaar de rij-ouders van het uitspelende team (let op, maximaal 3 personen per team worden toegelaten in de zaal) mogen tijdens de wedstrijd aanwezig zijn. Voor de maximaal 3 rijdende ouders van het uitspelende team geldt dat zij in de zaal op de door de zaalwacht aangewezen plekken mogen plaatsnemen. Uitbundig juichen/scheeuwen/zingen is uiteraard ook voor deze personen niet toegestaan.